ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

برنامه‌هاي برگزار شده

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

1

نمایشگاه و جشن روز هوای پاک

 

«اینجا هوا به میل تو تغییر می کند»

96/10/29

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
 به مناسبت روز ملی هوای پاک

 

 

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

2

نمایشگاه و نشست های تخصصی تحلیلی زلزله های اخیر کشور

96/10/02 

به مدت 7 روز

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
 به مناسبت روز ملی زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

 

 

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

 

جشنواره یلدای ماندگار

96/9/25 

به مدت 6 روز

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
نمایشگاه
موسیقی زنده
پنلهای تخصصی
کارگاه های آموزشی
نمایش
شاهنامه خوانی و ...

 

 

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

  آموزش فرهنگ ترافیک

96/9/24 

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
 

 

 

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

  نشست تخصصی 
« ردپای محیط زیست در منشور حقوق شهروندی»

96/9/23 

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
 

 

شماره برنامه

عنوان فعاليت

زمان

محل اجرا

توضیحات

  نمایشگاه گروهی نقاشی و کتیبه نقش برجسته سفالی
« خاک و قلم »

96/9/18

به مدت 5 روز 

مجموعه تاریخی فرهنگی شهرداری زنجان
(کارخانه کبریت سابق)
 

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان