ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

امور بانوان و خانواده

استراتژي و اهداف اداره امور بانوان و خانواده

•          تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني

•          ارتقاع سطح كيفيت زندگي بانوان شهروند خصوصاً زنان سرپرست خانوار در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي واقتصادي

•          توسعه ايمان و معنويت، فضايل اخلاقي، ارزش‌هاي فرهنگي و روحيه ايثارگري در ميان بانوان شهروند

•          افزايش رفاه عمومي همراه با تعديل نابرابري‌ها و تامين عادلانه حقوق بانوان شهروند

•           تربيت و پرورش بانوان شهروند آينده‌نگر، اميدوار، ساعي، كوشا، قوي، نوآور، خلاق، كارآفرين و مشاركت پذيركه با برنامه ريزي و همكاري ديگر دستگاهها تحقق پذير مي باشد.

•          تهيه و تدوين برنامه‌ها در جهت هدفمند كردن برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري زنان با محوريت خانواده و با هدف شكل‌گيري خانواده ايماني، جامعه ايماني و زمينه ظهور آرمان بشريت

•          تهيه طرح جامع حمايت از زنان و دختران آسيب پذير و در معرض آسيب و بازگرداندن آنها به جامعه و نهاد مستحكم خانواده.

•          الگو پذيري از آموزه هاي ديني در مبحث عفاف و حجاب و اشاعه فرهنگ اسلامي

•          بستر سازي و ايجاد زمينه حضور و وجود زن در اجتماع و توجه ويژه به وضوح معيشتي ،فضاهاي آموزشي و تفريحات سالم، نشاط و شادابي، سلامت و ورزش.

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان