ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

فرهنگی و هنری

استراتژي و اهداف اداره فرهنگي و هنري:

•جلب مشارکت عموم شهروندان ، بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد در اجراي برنامه هاي فرهنگي

برنامه ريزي در جهت گسترش فرهنگ ديني و تلاش در جهت جريان يافتن اخلاقي اسلامي در جامعه شهري  

• نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم درجهت جلب مشاركت جوانان و نوجوانان در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در قالب تشكل‌ها  

• ارتباط با نخبگان ، بانوان، جوانان و استفاده از توان فکري و عملي و اجرايي و پيشبرد اهداف

• بهره گيري از رسانه ها و تبليغات شهري در جهت ترويج فرهنگ اسلامي و شهروندي 

• برنامه ريزي و اجراي طرحهايي در جهت تقويت هويت و احساس تعلق شهروندان نسبت به شهر و محل سکونت خود 

• توسعه فرهنگ و اخلاق شهروندي؛ ترويج فرهنگ زندگيشهري و تبديل افراد شهر‌نشين به شهروندان تأثير گذار در سرنوشت عمومي شهر بر اساسآموزه‌هاي ديني، انقلابي و ملي

• آموزش حقوق و تكاليف شهروندي؛ آشنايي شهروندان باضوابط و مقررات شهروندي و شهرنشيني و برگزاري جلسات و دوره‌هاي آموزشي و مشاوره

• توسعه توانمندي‌ها و مهارت‌هاي شهروندي؛ تلاش درجهت اصلاح و آموزش رفتار‌ها ومسئوليت‌هاي اجتماعي شهروندان و انسجام آموزش‌هايمدني

• توسعه فرهنگ مشاركت شهروندان در اداره امور شهر؛اصلاح رابطه مردم با متوليان اداره امور شهر (شهرداري) و تشويق وترغيب شهروندان بهمشاركت فعال در اداره امور شهر و توسعه زير ساخت‌هاي شهري (انجمن خيرين شهر ساز) وتوسعه مؤسسات خيريه براي كمك به شهروندان نيازمند

• توسعه فرهنگ و هويّت محله­اي؛ افزايش هويت محله­اي از طريق گسترش خانه‌هاي فرهنگ به عنوان خردترين سطح خدمات‌دهي فرهنگي واجتماعي شهرداري به شهروندان

• پارك‌ها و اماكن تفريحي رفاهي؛ ساماندهي فرهنگي پارك‌ها و اماكن تفريحي رفاهي و ايجاد كار‌كردهاي ويژه بوستان‌ها و ترغيب مردم بهگسترش و نگهداري فضا‌هاي سبز

• حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و ديني مساجد،مؤسسات دولتي و غير دولتي، بسيج و برنامه‌ريزي و پشتيباني دوره­ها گروه‌هايتربيتيِ، خانه‌هاي فرهنگ و فرهنگ‌سراها

• حمايت و تقويت كتاب­خانه­ها و قرائت ‌خانه‌ها و گسترش فرهنگ كتاب‌خواني با برگزاري مسابقات كتاب‌خواني و معرفي كتب نمونه به شهروندان

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان