ارتباط با شهردار
ارتباط با شهردار
Menu
EN

ورزش و سلامت

استراتژي و اهداف اداره ورزش و سلامت

• افزايش نقش ورزش شهروندي در بهبود کيفيت زندگي شهروندان زنجاني با تأکید بر اخلاق وتربیت اسلامی 

• توسعه مبتني بر دانايي و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندي 

• استمرار حمايت از توسعه ورزش شهروندي در بين اقشارآسيب پذير 

• تغييرالگوي ورزش شهروندي با تاکيد براستفاده بهينه از فضاهاي طبيعي و روباز 

• توسعه نهضت داوطلبي در ورزش شهروندي 

• افزايش سهم اعتبارات ورزش از کل بودجه شهرداري زنجان

• حمايت و گسترش سازمان هاي مردم نهاد به منظورمشارکت جوانان درامور ورزش شهروندي 

• تغيير فعالیت ها، اماکن و ظرفیت های ورزشي با توجه به ویژگی های اقشار مختلف از نظر جنسیت، سن و معلولیت های جسمانی 

• توسعه فرهنگ مشارکت خيرين در ساخت اماکن و فضاهاي ورزشي 

• توسعه الگوهای جدید ورزش همگانی و تفریحات ورزشی، سازگار با محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری 

• توسعه نظام آموزشي ، تبليغي در ورزش همگاني و تفریحات ورزشی 

• توسعه و ترویج نهضت ورزش همگانی و بهبود نگرش در بین مراجع و مقامات مؤثر تصمیم گیر 

• توسعه ورزش شهروندی با محوریت مدیریت محله 

• توسعه بهره گیری از امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی در ارائه خدمات ورزشی به شهروندان

دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان